Dear ANSN User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Asian Nuclear Safety Network
Pooling, Analysing and
Sharing Nuclear Safety Knowledge
 • 00.QuocTuGiam.jpg
 • 01.Thacbandoc.jpg
 • 02.Sapa.jpg
 • 03.RuongBacThang.jpg
 • 04.HalongBay.jpg
 • 05.HoHoanKiem.jpg
 • 06.CHuaMotCot.jpg
 • 07.Dongque.jpg
 • 08.DalatHoXuanHuong.jpg
 • 09.BienVietNam.jpg
 • 10.CangdongMienTay.jpg
 • 11.ThanphoHCM.jpg
ANSN NewsANSN Topics
Published : 2018-03-02 10:20:20 by nampt
Theo số liệu cập nhật vào tháng 10 năm 2017 của [http://www.world-nuclear.org], - Trung Quốc đại lục đang có 37 tổ lò đang vận hành phát điện, khoảng 20 lò phản ứng đang xây dựng, và hơn 20 lò đang chuẩn bị xây dựng; - Các lò phản ứng đang xây dựng hầu hét là những lò tiên tiến trên thế giới, giúp tăng sản lượng điện hạt nhân lên 70%, đạt mức 58 GWe vào năm 2020 – 2021, và có mục tiêu đạt 150 GWe vào năm 2030, và cao hơn nữa vào năm 2050. - Yếu tố thức đẩy sự phát triển điện hạt nhân ở Trung Quốc là do hiện tượng ô nhiễm không khí do các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than. - Chính sách của Trung Quốc hướng đến sở hữu chu trình nhiên liệu hạt nhân kín. - Trung Quốc trở chủ động để tự thiết kế và xây dựng các lò phản ứng, đồng thời tự giải quyết các vấn đề để sở hữu chu trình nhiên liệu, nhưng vẫn sử dụng triệt để công nghệ của phương tây trong quá trình làm chủ và cải tiến các công nghệ này. - So với phần còn lại của thế giới, sức mạnh chủ yếu của Trung Quốc là chuỗi cung ứng hạt nhân. - Chính sách của Trung Quốc là hướng đến toàn cầu, với việc xuất khẩu công nghệ hạt nhân, bao gồm cả những thành phần công nghiệp nặng trong chuỗi cung ứng.   [ Read more ... ]

Published : 2018-03-02 10:16:00 by nampt
img_020318041600.png Một số quốc gia đang tiếp cận chương trình năng lượng hạt nhân, một số khác đang phát triển mạnh các tổ lò phản ứng. Đây là một trong những chủ đề của hội thảo trong Hội thảo công nghiệp quốc tế về năng lượng hạt nhận trong thế kỷ 21. Bài báo tập trung vào Trung Quốc với vai trò là quốc gia phát triển năng lượng hạt nhân nhanh nhất thế giới. Trung Quốc đã có 38 tổ lò phản ứng đang vận hành và 19 tổ lò đang được xây dựng. Số lượng tổ lò phản ứng đang vận hành ở quốc gia này đã tăng 10 lần so với thời điểm năm 2000, và có kế hoạch đưa 5 tổ lò vào vân hành thương mại trong năm nay. Đó là bức tranh của quốc gia sản xuất điện hạt nhân phát triển nhanh nhất trên thế giới.   [ Read more ... ]

Published : 2018-03-02 10:14:18 by nampt
Chính phủ Nhật đã nộp báo cáo cho IAEA về tóm tắt các sự kiện và quá trình chính liên quan đến các hoạt động khôi phục tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. IAEA đã đưa ra những đánh giá của họ ở cuối của bản báo cáo đầy đủ.  [ Read more ... ]

Published : 2018-03-02 10:12:40 by nampt
Bình sinh hơi đầu tiên đã được đặt bên trong nhà lò của tổ máy Vogtle số 3 bằng một cẩu trục lớn tại địa điểm xây dựng lò phản ứng AP1000 tại Georgia.  [ Read more ... ]

Published : 2018-03-02 10:10:22 by nampt
img_020318041022.png Công ty điện lực Tokyo (Tepco) đã đưa ra nhiều khuyến nghị và thực hiện nâng cấp, theo đánh giá an toàn vận hành năm 2015 của IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa. Tuy nhiên, IAEA yêu cầu cần tiếp tục nâng cao độ an toàn ở một vài bộ phận.  [ Read more ... ]

Governmental and Regulatory Infrastructure
A properly established legal and governmental framework provides for the regulation of facilities and activities that give rise to radiation risks and for the clear assignment of responsibilities. The government is responsible for the adoption within its national legal system of such legislation, regulations, and other standards and measures as may be necessary to fulfil all its national responsibilities and international obligations effectively, and for the establishment of an independent regulatory body.

Safety of Research Reactors
The objective of the safety of research reactors is to protect workers, members of the public and the environment against radiation hazards by proper operating conditions, the prevention of accidents and, should accidents occur, the mitigation of the radiological consequences.

Safety of Nuclear Power Plants
The safety of a nuclear power plant is ensured by means of its proper siting, design, construction and commissioning, followed by the proper management and operation of the plant. In a later phase, proper decommissioning is required

Emergency Preparedness and Response
The primary goals of preparedness and response for a nuclear or radiation emergency are: to ensure that arrangements are in place for an effective response at the scene and, as appropriate, at the local, regional, national and international levels, to a nuclear or radiation emergency; to ensure that, for reasonably foreseeable incidents, radiation risks would be minor; for any incidents that do occur, to take practical measures to mitigate any consequences for human life and health and the environment.

Radioactive Waste Management
Radioactive waste must be managed in such a way as to avoid imposing an undue burden on future generations; that is, the generations that produce the waste have to seek and apply safe, practicable and environmentally acceptable solutions for its long term management. The generation of radioactive waste must be kept to the minimum practicable level by means of appropriate design measures and procedures, such as the recycling and reuse of material

Education and Training (Giao duc va dao tao)
Việc xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo là nền tảng cho việc đảm bảo an toàn, có được những kỹ năng thích phù hợp trong nghiên cứu, triển khai các ứng dụng liên quan đến năng lượng nguyên tử. Trong phần này sẽ đăng tải những tài liệu liên quan đến giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Bộ tài liệu bổ sung kiến thức của DOE
Bộ tài liệu hỗ trợ kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân: Cung cấp các kiến thức vật lý hạt nhân, vật liệu, toán học, hóa học, thủy nhiệt... trong lĩnh vực nhà máy điện hạt nhân, được biên soạn, tổng hợp và ấn hành bởi Bộ năng lượng Hoa Kỳ (U.S. Department of Energy). Những tài liệu này rất hữu ích cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ và đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân.